Negocjacje biznesowe 8h

Program szkolenia:
  • W jaki sposób skutecznie negocjować? Komunikacja jako ważny czynnik negocjacyjny
  • Budowanie dobrego pierwszego wrażenia
  • Techniki i strategie negocjacyjne
  • Mocne i słabe strony podczas negocjacji z klientem
  • Techniki kończenia negocjacji
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Prawidłowej rozmowy negocjacyjnej z klientem – rozpoznania potrzeb klienta oraz budowania dobrego pierwszego wrażenia wpływającego na cały proces negocjacji
  • Prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży z klientem – odpowiedniego dobrania stylu, strategii i techniki negocjacji
  • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych – metod ułatwiających osiągnięcie porozumienia
  • Skutecznych technik zakończenia negocjacji