Wystąpienia publiczne 8h

Program szkolenia:
  • Autoprezentacja - czym jest, główne sposoby budowania wizerunku
  • Pierwsze wrażenie - kreowanie profesjonalnego wizerunku
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • Asertywna komunikacja - trudne sytuacje podczas wystąpień
  • Techniki aktywizacji słuchaczy
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Głównych sposobów budowania wizerunku podczas wystąpień publicznych, kreowania profesjonalnego wizerunku - jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i jak wpływa na odbiór całej prezentacji
  • Technik radzenia sobie ze stresem - szybkie i skuteczne metody wprowadzenia się w dobry nastrój, asertywnej komunikacji - czym jest i jak mądrze z niej korzystać
  • Asertywnej postawy w trudnych sytuacja - jak zapobiegać trudnym pytaniom
  • Technik aktywizacji słuchaczy - obserwacje i reakcje