Praca biurowa 8h

Program szkolenia:
  • Organizacja pracy biurowej, prowadzenie dokumentacji biurowej
  • Komunikacja jako warunek skutecznego działania
  • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  • Elementy prawa administracyjnego
  • Elementy prawa pracy
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Wiedzy na temat prawidłowej organizacji czasu i miejsca pracy - zakres obowiązków pracownika biurowego, prawidłowego wypełniania obowiązków - prowadzenia dokumentacji biurowej oraz redagowania pism
  • Zwiększenia umiejętności komunikacji - sprawdzonych technik i metod, świadomej budowy dobrych relacji z pozostałymi pracownikami organizacji
  • Profesjonalnej obsługi klienta - zewnętrznego i wewnętrznego
  • Elementów prawa administracyjnego i administracyjnego