Komunikacja interpersonalna 8h

Program szkolenia:
 • Czym jest komunikacja interpersonalna

 • Typy osobowości

 • Narzędzia usprawniające komunikację – techniki i metody komunikacji

 • Bariery w komunikacji – techniki znoszące bariery w komunikacji

 • Elementy asertywności w komunikacji interpersonalnej – krytyka, a asertywne wyrażanie prośby

 • Język korzyści

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej - przekazywania informacji w sposób zrozumiały dla drugiej osoby

 • Rozumienia potrzeb partnera komunikacji
 • Budowania dobrej relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi
 • Sprawdzonych technik komunikacji -  umiejętności dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Potrzeb poszczególnych osób w komunikacji – aktywnego słuchania
 • Umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji – radzenie sobie z konfliktami i emocjami
 • Narzędzi usprawniających komunikację
 • Zwiększenia skuteczności osiągania celów własnych i organizacji