Zarządzanie stresem 8h

Program szkolenia:
 • Rozpoznawanie objawów stresu i sposoby jego zwalczania
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Bezstresowa komunikacja i reakcja na krytykę
 • Wpływ muzyki, sportu, odpoczynku na stres
 • Zgłębienie terminu komunikacji
 • interpersonalnej i poznanie typów osobowości
 • Narzędzia usprawniające komunikację - techniki i metody komunikacji
 • Bariery w komunikacji - techniki znoszące bariery w komunikacji
 • Elementy asertywności w komunikacji interpersonalnej - krytyka, a asertywne wyrażanie prośby
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Właściwej reakcji na krytykę - jak uznać krytykę za mobilizację
 • Wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej - przekazywania informacji w sposób zrozumiały dla drugiej osoby
 • Działań przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu
 • Umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji - radzenie sobie z konfliktami i emocjami
 • Sprawdzonych technik komunikacji - umiejętności dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Budowania dobrej relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi