Automotywacja 8h

Program szkolenia:
  • Automotywacja - definicja i zastosowanie
  • Skuteczne techniki automotywacji, wzajemne motywowanie się pracowników
  • Rozwój umiejętności - wiara w siebie
  • Mocne i słabe strony
  • Rola komunikacji w motywowaniu i zasady budowania własnego wizerunku.
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Technik skutecznej samomotywacji i kompetencji w zakresie automotywowania
  • Poprawy sprawności i efektywności zawodowej
  • Kształtowania postaw nastawionych na rozwiązanie i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
  • Szybkiego i skutecznego realizowania celów, wzrostu i efektywniejszej pracy własnej – a także wzrostu zadowolenia z efektów