Komunikacja w globalnym środowisku biznesowym 8h

Program szkolenia:
  • Zrozumienie różnic kulturowych w komunikacji oraz ich analiza w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Budowanie zaufania i relacji międzykulturowych
  • Strategie adaptacji kulturowej w biznesie, negocjacje w kontekście międzykulturowym
  • Komunikacja wirtualna w międzykulturowym zespole
  • Zarządzanie dywersyfikacją kulturową w organizacji
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Rozumienia różnic kulturowych w komunikacji oraz ich wpływu na środowisko biznesowe
  • Rozwiązywania konfliktów międzykulturowych poprzez zrozumienie i akceptację różnic oraz stosowanie odpowiednich technik komunikacyjnych
  • Budowania zaufania i relacji międzykulturowych oraz technik negocjacyjnych w kontekście różnorodności kulturowej
  • Dostosowywania stylu komunikacji do różnych kultur i sytuacji oraz unikania nieporozumień