Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników 8h

Program szkolenia:
 • Motywacja – definicja i rodzaje
 • Motywowanie jednostek i zespołu – metody i techniki motywowania
 • Rola komunikacji w motywowaniu – konstruktywna krytyka a motywowanie
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Typologia osobowości
 • Metody coachingowe – skuteczne rozmowy wspierające
 • Skuteczne zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 • Cele zawodowe – koncentracja na najważniejszych celach dla firmy
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu
 • Rozumienia zasad motywowania i zarządzania zespołem
 • Metod i technik skutecznego motywowania – co motywuje do działania podległy zespół
 • Stylów komunikacji – jakie mają znaczenie dla relacji i wyników
 • Umiejętności dostosowania stylu komunikacji do typu osobowości
 • Dostosowania metod coachingowych do sytuacji pracownika
 • Efektywnego zarządzania zespołem – osiągania lepszych wyników przez pracowników
 • Analizy celów – wyznaczania priorytetów, myślenia ukierunkowane na cel