Efektywna komunikacja werbalna i pisemna 8h

Program szkolenia:
 • Komunikacja – rozumienie potrzeb partnera komunikacji
 • Korespondencja biznesowa – typowe zwroty i jej formy
 • Narzędzia usprawniające komunikację – wpływ na budowanie zaufania
 • Bariery w komunikacji – techniki znoszące bariery w komunikacji
 • Elementy asertywności w komunikacji interpersonalnej – krytyka, a asertywne wyrażanie prośby
 • Poznawanie własnego stylu komunikacji – mocne i słabe strony. Czynniki wpływające na różnice komunikacyjne
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Umiejętności prowadzenia poprawnych rozmów telefonicznych
 • Wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, zasad redagowania e-maili, listów, ofert, umów i innych pism
 • Mocnych i słabych stron własnego stylu komunikacji
 • Praktycznej umiejętności w zakresie korespondencji służbowej i biznesowej, efektywnego nawiązywania relacji z kontrahentami
 • Sprawdzonych technik komunikacji - umiejętności dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami