Motywacja pracowników do pracy 8h

Program szkolenia:
  • Czym jest motywacja i motywowanie
  • Modele motywacji a praktyka
  • Strategie motywacyjne - strategia przynęty i nagrody
  • Metody i techniki motywowania jednostek zespołu
  • Rola komunikacji w motywowaniu
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Zagadnienia - czym jest motywacja, istoty, funkcji i celów motywowania
  • Umiejętności rozpatrywania potrzeby pracownika- co motywuje pracownika do osiągania lepszych wyników w pracy
  • Skutecznej metody motywacji pozafinansowej, umiejętności wzbudzania motywacji własnej i zespołu
  • Zachęty pracowników do podnoszenia wyników poprzez sprawdzone techniki motywacji
  • Budowania wiarygodności - jak mowa ciała i tonacja głosu wpływa na odbiór rozmowy przez pracownika