Kadry i płace 8h

Program szkolenia:
  • Przegląd najważniejszych zmian dla działów kadrowo-płacowych
  • Naliczanie i korekty składek ZUS i podatków
  • Dokumentacja pracownicza – zasady przechowywania i digitalizacji
  • Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
  • Regulaminy pracy – jakie zmiany wprowadzić, aby były zgodne z nowymi przepisami
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Najważniejszych zmian wprowadzonych do Kodeksu Pracy
  • Naliczania i korygowania wynagrodzeń oraz składek – podstawowe i dodatkowe składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe
  • Tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – rodzaje dokumentów, okresy przechowywania
  • Aktualizacji regulaminów pracy o nowe przepisy, praktyczne aspekty wdrożenia zmian