Mobbing w pracy – jak go rozpoznać i reagować 8h

Program szkolenia:
  • Podstawowe informacje o mobbingu – definicja, rodzaje
  • Prawne aspekty mobbingu – KP i przepisy dot. mobbingu
  • Identyfikacja mobbingu -  symptomy i oznaki mobbingu, skutki mobbingu dla ofiar i dla organizacji
  • Prewencja i reakcja na mobbing – jak zbierać i dokumentować dowody mobbingu, wprowadzanie procedur wewnętrznych
  • Wsparcie dla ofiar mobbingu – jak wspierać ofiary mobbingu (psychologicznie i organizacyjnie)
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Zrozumienia czym jest mobbing i jakie są jego konsekwencje
  • Przepisów Prawa Pracy dot. mobbingu oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika
  • Zapoznanie się z metodami zapobiegania i tworzenia polityki antymobbingowej w firmie
  • Wprowadzania procedur reagowania na mobbing w miejscu pracy, programów pomocowych i mediacji