Asertywność w pracy 8h

Program szkolenia:
  • Poznanie podstawowych modeli i zasad asertywnej komunikacji
  • Zrozumienie stylów komunikacji oraz wynikających z ich stosowania konsekwencji
  • Bardziej efektywne komunikowanie się z osobami z różnych szczebli organizacji i klientami
  • Większa otwartość na informacje zwrotne od innych, uzyskanie informacji zwrotnych na temat dotychczasowego zachowania
  • Większa sprawność asertywnego zachowania w relacjach ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi i klientami
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Podstawowych modeli i zasad asertywnej komunikacji w organizacji - czym jest asertywność
  • Asertywnych technik komunikacji - zastosowanie w trudnych sytuacjach
  • Otwartości na każdy rodzaj odpowiedzi zwrotnych
  • Asertywnego zachowania w kontaktach z przełożonymi i pozostałymi pracownikami organizacji