Budowanie zaangażowania pracowników 8h

Program szkolenia:
 • Budowanie zaangażowania zespołu – wprowadzenie
 • Warunki dobrej współpracy – jak budować dobre relacje w zespole
 • Działania menedżerskie – budowanie zaangażowania i motywacja
 • Obszar mocnych i słabych stron
 • Metody wzmacniania efektywności zespołu – techniki zarządzania zespołem
 • Prawidłowa komunikacja w organizacji – budowanie więzi
 • Atmosfera w pracy – ważne znaczenie w tworzeniu silnego zespołu
 • Metody motywacji pozafinansowej
 • Employer Branding
 • Employer Advocacy
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Wiedzy na temat prawidłowego budowania zaangażowania zespołu
 • Skutecznego kierowania i motywowania pracowników – rola menedżera w procesie angażowania pracowników
 • Prawidłowych technik zarządzania zespołem – działania mające na celu wzmocnić efektywność pracy zespołu
 • Korzystania z narzędzi dla zwiększania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu
 • Wpływania na poczucie odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę
 • Budowania klimatu organizacyjnego zorientowanego na wynik
 • Poprawienia jakości, efektywności, wydajności w miejscu pracy