Zarządzanie zespołem dla kadry menedżerskiej 8h

Program szkolenia:
  • Rola menedżera w organizacji
  • Metody wyznaczania celów: metoda smart
  • Poznanie i przećwiczenie zasad przekładania celów strategicznych na cele i działania zespołu i indywidualnych pracowników
  • Poznanie zasad zarządzania wynikami, zarządzania przez cele (MBO-Management by Objectives)
  • Ocena silnych i słabych stron własnego stylu przywódczego
  • Metody motywacji zespołu i coaching
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Przygotowania do roli menadżera w organizacji oraz budowania swojej roli w firmie
  • Metody wyznaczania celów
  • Nabycia umiejętności planowania pracy własnej oraz indywidualnych pracowników
  • Motywowania zespołu do pracy i prowadzenie rozmów couchingowych