Trudny klient 8h

Program szkolenia:
  • Zasady profesjonalnej obsługi trudnego klienta oraz techniki radzenia sobie ze stresem
  • Skuteczne techniki komunikacji – język korzyści i jego rola i techniki asertywne – reagowanie na zastrzeżenia klienta
  • Poczucie własnej wartości w kontakcie z trudnym klientem
  • Typowe błędy w kontakcie z klientem – przeciwdziałanie manipulacji ze strony klienta - ćwiczenie rozmów z klientami
  • Finalizacja sprzedaży
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Budowania pozytywnego wizerunku firmy podczas obsługi trudnego klienta i przekształcania niekorzystnych sytuacji w pozytywne relacje na przyszłość
  • Komunikacji w kontaktach z trudnym klientem – w jaki sposób przekazać niekorzystne dla klienta informacje, także radzenia sobie w sytuacjach stresowych- pokonywanie osobistych barier
  • Posprzedażowej obsługi klienta – budowania długotrwałych relacji z klientami, zaspokajania potrzeb klienta poprzez aktywną sprzedaż
  • Rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji ze strony klienta i skutecznej finalizacji sprzedaży.