Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym 8h

Program szkolenia:
 • Multigeneracyjność
 • 4 generacje pracowników
 • Korzyści zespołów multigeneracyjnych
 • Zachęcanie do pracy zespołowej
 • Zachęcanie do uczenia i dzielenia się wiedzą
 • Prawidłowa komunikacja w zespole
 • Kanały komunikacji
 • Sposoby pracy różnych pokoleń
 • Motywowanie do pracy
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Różnic pomiędzy pokoleniami pracowników
 • Tworzenia środowiska pracy, które wspiera wyjątkowe potrzeby różnych generacji pracowników
 • Spojrzenia z perspektywy różnych generacji- wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań
 • Budowania kultury, w której każdy czuje się słyszany i doceniany
 • Tworzenia atmosfery współpracy w ramach zespołu
 • Spełnienia oczekiwań pracowników wszystkich pokoleń-wobec firmy i menedżerów
 • Motywowania pracowników wszystkich pokoleń