Budowanie wizerunku menedżera 8h

Program szkolenia:
 • Rola menedżera w budowaniu wizerunku firmy
 • Prezentacje, konferencje, spotkania biznesowe i urzędowe
 • Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu społecznego
 • Niewerbalna siła wizerunku
 • Werbalna siła wizerunku
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych
 • Wizerunek w Internecie
 • Savoir Vivre
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Budowania tożsamości i reputacji menedżera
 • Sposobów kreowania wizerunku menedżera
 • Inteligencji emocjonalnej i charyzmy w kreowaniu wizerunku menedżera
 • Wystąpień publicznych jako instrumentu kształtowania wizerunku menedżera
 • Mechanizmów wpływu społecznego, które są skutecznie wykorzystywane do tego, aby niektórzy menedżerowie stali się liderami, a czasem nawet charyzmatycznymi przywódcami
 • Public relations