Coaching menedżerski 8h

Program szkolenia:
 • Wprowadzenie do coachingu menedżerskiego
 • Czym jest coaching
 • Istota coachingu
 • Cechy coacha, mentalność coacha
 • Menedżer w roli coacha – zarządzanie coachingowe
 • Coaching menedżerski w praktyce
 • Coachowanie zespołów i wdrażanie coachingu w zespołach
 • Budowanie planu treningowego, czyli osobisty plan działania oraz jak zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej i włączyć coaching do swojego stylu przywództwa
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Stosowania instruktażu jako formy wprowadzania pracownika w nowe obowiązki
 • Stosowania treningu jako formy pracy z bardziej dojrzałym pracownikiem
 • Korzystania z mentoringu we współpracy z dojrzałym pracownikiem
 • Rozwijania pracowników poprzez coaching
 • Kontrolowania przebiegu rozmowy z pracownikiem
 • Definiowania celu, celów rozmowy coachingowej  (w oparciu o diagnozę sytuacji)
 • Stosowania w coachingu modelu GROW
 • Pracy na poziomie wartości osobistych pracownika