Zarządzanie czasem dla specjalistów 8h

Program szkolenia:
 • Zarządzanie czasem własnym – jak planować dzień pracy
 • Bariery efektywnego wykorzystywania czasu
 • Metody zarządzania czasem
 • Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji
 • Planowanie w zarządzaniu sobą w czasie
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Zarządzania sobą w czasie – ustalenia priorytetów
 • Technik, które pozwolą wyeliminować zbędne działania – identyfikacja „pożeraczy czasu”
 • Metod ustalania priorytetów
 • Zadań ważnych i pilnych – które z nich są najważniejsze – metoda Eisenhowera
 • Definicja celów – analiza SWOT mocnym narzędziem
 • Analiza własnej aktywności w ciągu dnia
 • Reguł związanych z proaktywnym zarządzaniem sobą