Doradztwo zawodowe 8h

Program szkolenia:
  • Rynek pracy w Polsce i w UE
  • Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia
  • Proces rekrutacji i selekcji
  • Poradnictwo indywidualne
  • Zawodoznawstwo
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Podstawowych pojęć dotyczących rynku pracy - zagadnień związanych z rynkiem pracy, zagadnień na temat umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Praktycznego zastosowania KP na stanowisku doradcy zawodowego, metod i narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji i selekcji, pojęć oraz terminologii związanej z zawodoznawstwem
  • Procesu poradniczego - rozmowa doradcza
  • Charakterystyki oraz zawodoznawstwa w praktyce na stanowisku doradcy zawodowego