Work life balance 8h

Program szkolenia:
  • Czym jest równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, weryfikacja aktualnego stanu równowagi
  • Historia koncepcji Work Life Balance
  • Czym jest Work Life Balance - definicja formalna i osobista, korzyści z racji dążenia do równowagi
  • Krąg wpływu na życie i zasady przejmowania kontroli
  • Moje role życiowe - koło życia
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • Wprowadzenia definicji work life balance w życie prywatne oraz zawodów, osiągania harmonii oraz poprawy relacji w swoim otoczeniu
  • Zapobiegania złym nawykom - korzyści jakie można osiągnąć dzięki równowadze
  • Skutecznego radzenia sobie ze stresem wpływającym na pracę oraz strefę osobistą
  • Planowania, a także organizowania czasu pracy, oraz czasu na regenerację